Εστιατόριο

Το εστιατόριό μας προσφέρει γεύματα με προϊόντα κασσέρ.  Ρωτήστε για Χανουκά μενού, μαγειρεύοντας με τον παραδοσιακό τρόπο σύμφωνα με τους νόμους του κασσρουτ.